education

H γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού μέσω του παιχνιδιού.

Η γλώσσα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο με το οποίο πρέπει να οπλίζουμε τα παιδιά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν καλύτερα.

Αλλά για τα παιδιά το παιχνίδι είναι σοβαρή πηγή μάθησης, είναι πραγματικά το αντικείμενο της παιδικής ηλικίας. Επειδή το παιχνίδι προάγει τη γνωστική, κοινωνικό-συναισθηματική και γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού, είναι σημαντικό να παρέχονται σε αυτό ποικίλες ευκαιρίες να συμμετέχει στο παιχνίδι με συνομηλίκους και ενήλικες. Όπως είναι εύλογο για τα παιδιά με ψυχοκινητικές και κοινωνικές δυσκολίες, αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό.

 

Το παιχνίδι και η γλώσσα είναι αλληλένδετα, ώστε να αναπτυχθεί η ουσιαστική επικοινωνία.

Τα παιδιά είναι δυνατόν να δημιουργούν νοητικές, αναπαραστάσεις, ώστε να αναπτύξουν τις νοητικές τους δεξιότητες. Τα παιδιά πρέπει να μπορούν να αναπαραστήσουν την πραγματικότητα με σύμβολα. Έτσι, οι δεξιότητες παιχνιδιού πρέπει να αναπτυχθούν σε ένα ορισμένο επίπεδο πριν την ανάπτυξη των οι αντίστοιχες γλωσσικών δεξιοτήτων.

Τα παιδιά χρησιμοποιούν αντικείμενα, για να αναπαραστήσουν άλλα πράγματα, ένα μπλοκ ως αυτοκίνητο για παράδειγμα. Έτσι και οι προφορικές λέξεις αντιπροσωπεύουν αντικείμενα και το παιδί μπορεί να εξερευνήσει και να εξασκήσει δεξιότητες που είναι θεμελιώδεις για την ανάπτυξη της γλώσσας. Το παιχνίδι έχει εξελικτική μορφή, αφού τα παιδιά αρχίζουν να παίζουν με κουδουνίστρες, όταν είναι μωρά και είναι δυνατόν να αναπτύξουν τις δραστηριότητες ρόλων κατά την προσχολική ηλικία. Συμπερασματικά, το παιχνίδι είναι μια γνωστικά πολύτιμη δράση για αυτά, επειδή τους επιτρέπει να εξασκήσουν δεξιότητες που απαιτούνται στη μετέπειτα ζωή τους.

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς :

Αρχικά, να καταγράψουν τα ενδιαφέροντα τους και να οργανώνουν  δραστηριότητες παιχνιδιού που θα τους κρατήσουν το ενδιαφέρον. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν πως όσο περισσότερο ασχολούνται με μια δραστηριότητα, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η γλωσσική τους εξέλιξη. Το παιδί είναι σημαντικό να ακολουθεί μια ακολουθία που αποτελεί μια σημαντική κοινωνική δεξιότητα που θα χρειαστεί να αναπτύξει, καθώς μεγαλώνει. Αυτό προάγει την καλύτερη επικοινωνία με τους άλλους και μπορεί να χρησιμεύσει στη δημιουργία κοινωνικών αλληλεπιδράσεων.

 • Οι γονείς θα ήταν ωφέλιμο να κάνουν χρήση επαναλήψεων και ομοιοκαταληξιών .
 • Να εισάγουν συνώνυμα και αντώνυμα μέσα από εικονογραφημένο υλικό και παζλ.
 • Προσθέτοντας μια λέξη στις φράσεις του παιδιού π.χ. «Μαμά, κοίτα αυτή τη φάλαινα!» «Ναι, αυτή είναι μια τεράστια φάλαινα!».
 • Να τραγουδάνε τραγούδια που είναι ένας διασκεδαστικός και διαδραστικός τρόπος για να αναπτύξουν γλωσσικές, ακουστικές και κινητικές δεξιότητες.
 • Δώστε ευκαιρίες για επανάληψη, καθώς αυτό βοηθά τα παιδιά να αποκτήσουν δεξιότητες σε διαφορετικούς τομείς ανάπτυξης αυτό θα βοηθήσει τα παιδιά να βελτιώσουν και να σταθεροποιήσουν τις δεξιότητές τους.
 • Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενθαρρύνετε την επανάληψη ρουτινών, πράξεων και λέξεων, ειδικά εκείνων που τους αρέσουν, καθώς αυτό συμβάλλει στη δημιουργία λεξιλογίου και στην εκφραστική γλώσσα.
 • Διαβάστε βιβλία μαζί. Η ανάγνωση ανοίγει έναν ολόκληρο κόσμο μάθησης και βελτιώνει τις δεξιότητες ομιλίας, γλώσσας και μνήμης. Εκθέτοντας τα παιδιά σας σε μια ποικιλία βιβλίων, μπορείτε να ελέγξετε ποια από αυτά τραβούν το ενδιαφέρον τους περισσότερο και αφήστε αυτό να σας καθοδηγήσει στην αγορά βιβλίων που τραβούν την προσοχή τους. Μπορείτε να ξεκινήσετε με απλά βιβλία, ίσως με μικρά κείμενα και εικόνες, και στη συνέχεια να προχωρήσετε σε πιο απαιτητικά καθώς βελτιώνονται οι αναγνωστικές δεξιότητες των παιδιών σας.
 • Στο παιχνίδι ρόλων τα παιδιά μαθαίνουν να ταξινομούν, να συγκρίνουν και να αιτιολογούν όλες τις σημασιολογικές οργανωτικές δεξιότητες . Καθώς τα παιδιά παίζουν, χρησιμοποιούν τα αντικείμενα με ευελιξία, Οι ικανότητες των παιδιών να αντικαθιστούν αντικείμενα στο παιχνίδι επιτρέπουν την ευέλικτη σκέψη. Η σκέψη «εκτός πλαισίου» μπορεί να καθοδηγήσει την ικανότητά τους να επαναλαμβάνουν αφηγήσεις. Κατά την επανάληψη μιας αφήγησης, τα παιδιά είναι ελεύθερα να χρησιμοποιήσουν γλώσσα που εκτείνεται πέρα ​​από το εδώ και τώρα.
 • Ζωγραφική. Η ζωγραφική είναι ένας πολύ καλός τρόπος για τα παιδιά να αναπτύξουν τη γλώσσα και να μιλήσουν για αυτό που κάνουν. Ωστόσο, η ζωγραφική είναι περισσότερο μια ατομική δραστηριότητα που περιορίζει την αλληλεπίδραση. Η ζωγραφική σε μεγάλη κλίμακα επιτρέπει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους και την επέκταση των ιδεών καθώς τα παιδιά μοιράζονται την περιοχή για ζωγραφική.
 • Μουσικά όργανα. Τα μουσικά όργανα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για την ανάπτυξη της επικοινωνίας των παιδιών. Τα όργανα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μικρά παιχνίδια για να ενθαρρύνουν τις δεξιότητες ακρόασης και προσοχής, ενώ χτίζουν σχέσεις με συνομηλίκους.
 • Παιχνίδι ρόλων. Οι ευκαιρίες για παιχνίδι ρόλων είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να επεκτείνετε τις γλωσσικές δεξιότητες του παιδιού μέσω του δημιουργικού παιχνιδιού καθώς και την υποστήριξη της ανάπτυξης του λόγου. Η δημιουργία σεναρίων για να εξερευνήσουν τα παιδιά και να χτίσουν πάνω τους τα βοηθά να αναπτύξουν δεξιότητες φαντασίας παράλληλα με την καλή επικοινωνία.
 • Ιστορίες δράσης. Οι ιστορίες δράσης είναι ένας εύκολος τρόπος για να χτίσετε γλώσσα και φαντασία Μπορείτε να δημιουργήσετε ιστορίες σχετικά με  καθημερινές δραστηριότητες, όπως το να πάτε στο πάρκο ή να τις κάνετε δημιουργικές . Οι ιστορίες δράσης επιτρέπουν στα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τις χειρονομίες τους για να παίξουν την ιστορία και να αναπτύξουν απλή γλώσσα.

Κοκκότη Ελένη

ΝηπιαγωγόςΕιδική Παιδαγωγός   (Med)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *